1. پیاز را رنده یا چرخ کرده و در صافی ریخته واجازه دهید آب آن کاملا گرفته شود.
2. گوشت‌ها را خرد کرده بافلفل مخلوط می‌کنیم یک بار با دنده درشت چرخ کرده پیاز را کاملا می‌فشاریم تا آب اضافی آن گرفته شود وبه گوشت اضافه و مخلوط می‌کنیم.
3. در ادامه یک‌بار با دنده ریز چرخ کرده و خوب ورز می‌دهیم و یک ساعت در یخچال قرا می‌دهیم تا خودش را بگیرد.
4. یک چونه از گوشت را بر داشته وبه شکل دوکی فرم می‌دهیم. سیخ را از بغل در گوشت فرو برده وبا انگشتان گوشت را به یکدیگر می‌چسبانیم دست‌مان را در آب گرم زده گوشت را روی سیخ پهن کرده سپس با استفاده از انگشتان شیار ایجاد میکنیم و سروته سیخ را می‌بندیم.
5. سیخ‌ها را روی حرارت قرار داده و به محض عوض شدن رنگ یک‌طرف دیگر برگردانه و طبخ می‌کنیم این عمل را تا پخت نهایی(3-2بار)باید تکرا کرد.