1. هویج، کلم، سیب‌زمینی و نخود فرنگی را خرد کنید.
2. سیب‌زمینی‌ها را دو نصف نموده سرخش نمائید.
3. مقداری سبزی پلو را خرد کنید و کنار بگذارید.
4. یک کیلو برنج را خیس نموده در آب جوش ریخته صافش کنید. سبزی پلو و نخود فرنگی را با یک سوم برنج مخلوط کنید و یک سوم با هویج و سیب‌زمینی و یک سوم برنج سفید را با قدری روغن و کلم قرمز مخلوط کرده در ته دیگ بریزید.
5. موقع کشیدن اول کلم پلو و بعد پلویی که در آن هویج و غیره است. بکشید سپس پلو سبزی را بکشید می‌توانید در آخر از همه پلو ساده را بريزيد و قدری زعفران سائیده شده هم روی پلو بریزید.