1.شکلات را روی حرارت غیر مستقیم (بن ماری) قرار دهید تا آب شود.
2.مابقی مواد لازم را به غیر از ترافل و پودر نارگیل را با شکلات آب شده مخلوط کرده و با دست ورز دهید تا خمیر شکل شود.
3.از خمیر توپ های کوچکی جدا کرده و به دلخواه در ترافل، پودر نارگیل یا پودر کاکائو بغلطانید. سپس در ظرف مورد نظر چیده و سرو نمایید.
4.برای درست نمودن شکل انگور باید توپ ها را در پودر کاکائو بغلطانید و روی هم بچینید تا شکلی شبیه شاخه انگور درست شود و برای برگ انگور به روش درست نمودن برگ شکلاتی عمل کرده ولی از برگ های درخت مو استفاده نمایید. نکـــــــات 1. برای درست کردن کردن توپ های سفید از خرده کیک های سفید و شکلات سفید استفاده کنید و برای توپ های رنگی از کیک های شکلاتی و شکلات سیاه استفاده نمایید. 2. از هر نوع مغزیجات به دلخواه می توانید استفاده نمایید. 3. مقدار تو پ های ترافلی بستگی به کوچکی و بزرگی آن دارد.