2 عدد سيب را با 2 عدد كيوي و يخ در مخلوط كن ميكس مي كنيم حالا نوشيدني ما آماده است. نوشيدني ساده و خوشمزه اي است.