1- لبو را پخته و بعد پوستشو میگیرید و با رنده درشت یا ریز رنده میکنید و سیر را هم با رنده ریز رنده میکنید و با فلفل و آبلیمو و نمک مخلوط کرده و نوش جان میکنید.
2- میتوانید مقدار ماست یا لبو را کم و زیاد کنید این بستگی به شما عزیزان دارد