1-ابتدا ماهی تابه را گرم کرده و روغن را به آن می افزاییم .
2-سپس تخم مرغ را به آن اضافه میکنیم.حدودا 2 دقیقه بعد نیمروی شما آماده است.