1. قهوه اسپرسو را با دستگاه درست كرده وشیر را در شیر جوش ریخته با بخار جوشانده تا كاملا كف كند. كف شیر را گرفته به آرامی به قهوه اسپرسو اضافه می‌كنیم.