پوست هویج ها را کنده حلقه حلقه اش بکنید و آنها را در کمی آب بپزید. وقتی که آب کم شد، سس سفید و خامه و روغن زیتون را در آن بریزید و قابلمه را تکان بدهید تا با هم مخلوط شود. سپس آنها را در ظرفی ریخته سر سفره ببرید.