برگ گل نعناع را از ساقه اش جدا نموده آن را خیلی ریز کنید. سپس شکر و آب‌جوش را در ظرف سس ریخته و همش بزنید تا شکر حل گردد. آن‌گاه نعناع و سرکه و روغن زیتون مولیناری در آن ریخته به مصرف برسانید.