1. سيب‌زميني اسلامبولي پخته شده خرد شده باشد، مرغ پخته شده خرد شده باشد، ماست آب گرفته باشد، نخود سبز پخته شده باشد، خيارها متوسط و يك اندازه باشند.
2. خيارها را مي‌شوييم و روي آن‌را يك ورقه برمي‌داريم داخل آن‌را كمي خالي مي‌كنيم، روغن زيتون را كم كم داخل ماست مي‌ريزيم هم مي‌زنيم و نمك و فلفل اضافه مي‌كنيم.
3. مرغ، نخود، سيب‌زميني، را داخل سس مي‌ريزيم و خوب مخلوط مي‌نماييم، داخل خيارها را با اين سالاد پر كرده و روي آن‌را با تربچه‌هاي كوچك كه به‌شكل گل درست كرده‌ايم تزيين مي‌نماييم.
4. سالاد سيب‌زميني با ماست را هم به اين ترتيب داخل خيار تزيين مي‌كنيم.