1. پياز را خرد كرده و با سير در كره تفت مي‌دهيم.
2. برنج را شسته و به همراه استاك به سير و پياز افزوده، روي حرارت قرار داده تا حباب‌هاي آب جوش را مشاهده كنيم. كمي نمك و فلفل اضافه كرده، حرارت را ملايم مي‌‌كنيم.
3. پس از اين‌كه آب آن كشيده شد، برنج را هم زده و در قابلمه را به همراه دم‌كني مي‌‌بنديم تا حدود 16 دقيقه دم بكشد. در اين فاصله دانه‌هاي صنوبر را در تابه ريخته و روي حرارت بو مي‌‌دهيم.
4. پس از اين‌كه برنج دم كشيد، روي آن گشنيز و دانه صنوبر پاشيده و به ظرف ســرو منتقل مي‌‌نماييم.


* مي‌توان به جاي دانه صنوبر از بادام زميني استفاده نمود.
* مي‌توانيد برنج را در ظرف سرو كشيده، سپس روي آن گشنيز و دانه صنوبر بپاشيد.