1. به کمک بزرگ ترها مخلوط کن را آماده کنید.
2. ماست را داخل پارچ مخلوط کن بریزید.
3. انبه های خردشده و همین طور شکر را هم اضافه کنید.
4. مخلوط کن را روشن کنید. اجازه دهید همه مواد خوب با هم مخلوط شوند.
5. مواد را داخل قالب بستنی یخی بریزید و آن ها را توی فریزر بگذارید. بعد از 6 ساعت، بستنی یخی تان حاضر است. این بستنی خوش مزه را با توت فرنگی هم می توانید درست کنید.