از قالب های شیرینی پزی به اشکال حیوانات استفاده کرده و نان لواش نرم را قالب می زنیم.
می توان از رنگ های خوراکی و یا رنگ های طبیعی مانند: آب لبو، زعفران و مانند آنها نیز استفاده نمود تا حیوانات به رنگ های مختلف در آیند. سپس آنها را روی سینی فر و یا تستر در کنار هم می چینیم. روی آنها مقداری روغن می پاشیم (به کمک اسپری) و روی آنها کمی نمک می پاشیم.
سینی فر و یا تستر را به مدت 5 الی 7 دقیقه داخل فر با دمای 175 درجه سانتیگراد می گذاریم تا کریسپی شود. سپس آنها را از فر خارج کرده و به همراه غذاهای نانی و مقوی برای کودکان سرو می کنیم.