1. سيب‌ها را پوست بكنيد و با كمك وسيله مخصوص هسته گيري سيب، هسته‌هاي سيب را از آن جدا كنيد.
2. سيب‌ها را به صورت حلقه‌هاي نيم سانتي‌متري برش دهيد و در ظرفي محتوي مخلوط آب سرد و يك قاشق غذاخوري آب‌ليمو آن را نگه داريد تا سيب‌ها سياه نشوند.
3. يك لايه نان برداريد و دو حلقه سيب روي آن بگذاريد. كمي عسل روي سيب‌ها بريزيد و سپس كمي گردوي نيمكوب شده روي مواد بريزيد.
4. در آخر، كمي دارچين روي مواد بپاشيد و يك ورقه پنير گودا روي مواد قرار دهيد.
5. يك لايه ديگر نان تست روي مواد قرار دهيد و كمي كره روي نان بالايي بماليد. سپس اسنك‌ها را 5 تا 7 دقيقه در دستگاه ساندويچ ساز بگذاريد تا سطح نان‌ها برشته شود.