ران و سينه‌مرغ را پس از شستن با پياز ، هويج ، کرفس و مقداري آب و نمک روي حرارت قرار دهيد تا پخته شود و حدود سه پيمانه از آب مرغ باقي بماند. سپس آب مرغ را جدا کنيد. برنج را پس از شستن با مقداري نمک و زعفران حدود سه ساعت در آب مرغ خيس کنيد. سپس روغن را اضافه کنيد و روي حرارت قرار دهيد. چند جوش که زد ، زيره و مرغ را اضافه کنيد. زماني که آب برنج تبخير شد ، دم‌کني را روي برنج قرار داده و آن را دم کنيد.
نکته:
اگر ميزان آب مرغ پس از پخت کمتر از سه پيمانه بود به آن آب اضافه کنيد. توجه داشته‌باشيد مقدار آب در پخت برنج کته يا دمي به نوع آن بستگي دارد که مي‌تواند کمي اضافه يا کم شود؛ بنابراين، هر نوع برنجي که براي اولين بار مي‌خواهيد بپزيد کمي آب را نسبت به مقدار داده شده کمتر در نظر بگيريد و زماني‌که آب برنج تبخير شد در صورت نياز آب اضافه کنيد. با اولين تجربه پخت انواع برنج به راحتي ميزان آب را بدست خواهيد آورد. .