نیمی از توت فرنگی ها را با پودر شكر پوره كنید.
در چهار لیوان به ترتیب یك ردیف توت فرنگی و هلوی خردشده و یك مقدار ماست یخی بریزید. این عمل را یك بار دیگر تكرار كنید.
در پایان پوره‌ی توت فرنگی را داخل لیوان‌ها بریزید.
لیوان‌ها را با باقیمانده‌ی توت فرنگی و تكه‌های هلو و دسر توت‌فرنگی فیت و فان که با 2 لیوان شیر سرد درست شده را تزیین كرده و سریع سرو نمایید.