1. ماکارونی را در آّب‌جوش بریزید.
2. وقتی پخته شد آبکش کنید و با بقیه مواد مخلوط کنید.