1-سيب زميني را پخته و به شكل مكعبهاي ريز خردكنيد.
2-تكه هاي جگر رابه قطر يك سانتيمتر ببريد وبا كمي نمك وروغن ويك ليوان آب روي حرارت بسيار ملايم در ماهيتابه رژيمي گذاشته تا آرام آرام بپزد چنانچه جگر خوب پخته نشده بود كمي آب اضافه كنيدتا كاملا" بپزد ودر پايان پخت آب کمي برايش باقي نماند .
3-جگر را در ظرف بكشيد وبا سيب زميني و سير سرخ شده وپياز چه تزيين كنيد.