1. مرغ و سیب‌زمینی پخته سرد شده را ریز‌ریز کنید و با بقیه مواد مخلوط کنید.
2. روغن را در تابه بریزید و مواد را در آن با حرارت کم سرخ کنید.
3. هنگام سرخ کردن کوکو در تابه را ببندید تا کوکو پف کرده و مغز پخت شود.