اول روغن را در ماهی تابه میریزیم و روغن را داغ می کنی مرغ را داخل روغن داغ ریخته و تفت میدهیم بعد تخم مرغ را داخل ان مشکنیم وسپس کنسرو لوبیا را اضافه میکنیم و ادویه را اضافه میکنیم و هم میزنیم
در ماهی تابه را میزاریم بعد از ۱۵ دقیقه بخورید میف کنید منو دعا کنید