پیاز را خلالی کرده و سرخ می کنیم تا از سفیدی در آید، سپس سیر را له و خورد کرده و به آن اضافه می کنیم.
پس از آنکه سیر نیز سرخ شد، گوشت چرخ کرده را اضافه می کنیم و سرخ می کنیم. پس از آنکه گوشت از خامی در آمد تخم مرغ و اسفناج را نیز به آن اضافه می کنیم.
درنهایت نیز رب و ادویه های دیگر را اضافه نموده و تفت می دهیم تا به خورد گوشت برود.
نودالیت را طبق دستور روی جلد آن تهیه می کنیم و از آب خارج می کنیم. سپس مواد گوشت را با آن مخلوط کرده و مقداری پنیر پارمزان به عنوان تزیین روی آن می پاشیم.
نودالیت گوشت و اسفناج شما آماده است. نوش جان!