گردو را در عسل فرو کرده و وقتی اطراف آن آغشته به عسل شد آن را در سینی فر که از قبل کف آن را چرب کرده اید بچینید.
با یک الک حریری روی آن را دارچین بپاشید و تقریباْ یک‌ربع ساعت در فر با حرارت متوسط قرار دهید.
هر زمانی شهد زیر آن غلیظ شد از فر درآورید و تا فاصله سرد شدن شیرینی عسل غلیظ شده زیر آن را روی گردو ها بریزید و در ظرفی چیده در یخچال بگذارید تا سرد شود. این شیرینی خیلی سریع آماده می‌شود .