1. اگر از كره استفاده مي‌كنيد روي حرارت ملايم بگذاريد و دوغ آن را جدا كنيد بعد كاكائو را اضافه كنيد و مدام به هم بزنيد تا زماني كه مزه خام كاكائو از بين برود.
2. بعد ظرف را به روش بن‌ماري روي( يك ظرف آب در حال جوش) بگذاريد و شكر ساييده شده را در آن بريزيد و به مدت 10 دقيقه آ‌ن‌را به هم بزنيد در اين زمان شكر كاملا حل شده و شكلات آماده است.
3. اگر قالب شكلات داريد مي‌توانيد در قالب بريزيد و يا كف يك سيني را با چند قطره روغن چرب كرده و كاكائو را در سيني ريخته و به قطر 3 ميلي‌متر سطح آن‌را صاف كنيد و بعد مغزها را روي آن به صورت يكنواخت روي آن بريزيد و بعد آن را در يخچال گذاشته و بعد از سرد شدن برش دهيد و در ظرف شكلات خوري بگذاريد.
4. مي‌توانيد فقط از يك نوع مغز استفاده كنيد براي مثال روي آن‌را فقط با پسته خردشده تزيين كنيد و يا فقط از گردو براي تزيين استفاده كنيد در اين تصوير من از خلال پسته و خلال بادام و گردوي خردشد( مخلوطي از هر سه ) براي تزيين استفاده كردم.