1-برنج شسته شده را داخل قابلمه بریزید وآب و عصاره برنج الیت و عصاره زعفران الیت را به آن اضافه کرده و روی حرارت بگذارید.
2-آب برنج که خشک شد کره را اضافه کرده و حرارت را کم میکنیم.
3- بعد از اینکه برنج دم کشید آن را با خورش یا خوراک دلخواه سرو کنید.