1.تخم مرغ وشکر را تا جایی که کف کند هم می‌زنیم.
2.بعد بقیه مواد را اضافه کرده و خیلی کم هم می‌زنیم.
3.به ظرف فر کاغذ روغنی را پهن کرده و مواد کیک را به ظرف ریخته ودر فر که قبلا در دمای180-160درجه گرم شده می‌پزیم.
4.همه مواد کرم را با هم قاطی کرده و می‌پزیم. بعد از سرد شدن کیک با یک لیوان یا یک قالب با دقت کیک را ببرید و یکی از کیک‌های بریده شده را برداشته و1 قاشق کرم را روی آن ریخته و یک تکه دیگر از کیک را برداشته و روی آن می‌گذاریم و به کناره‌هایش کرم مالیده و آغشته به نارگیل می‌کنیم. بقیه کیک‌ها را نیز به همین صورت انجام می‌دهیم.
5.بعد باقی مانده کرم را تا زمانی که بجوشد گرم می‌کنیم و شکلات تلخ را اضافه کرده و تا زمانی که ذوب شود قاطی می‌کنیم.
6.بعد کرم حاضر شده را در آخر روی کیک‌ها ریخته و 2-3 ساعت در یخچال نگه می‌داریم. بعد آماده سرو کردن است.