1. آهک را درظرفی بریزید و دو پارچ معادل تقریبا ده پیمانه آب روی آن بریزید و بگذارید ته نشین شود.
2. آب زلال روی آهک را جدا کنید و کدوی قالب زده را در آن بریزید بایستی کدو به مدت بیست الی بیست و چهارساعت در آن بماند.
3. با شکر و یک پیمانه سر خالی آب شهد درست کنید.
4. کدو را بعد از یک شبانه روز از آب آهک خارج کنید و چند بار بشویید بعد آن را در شهد آماده بریزید و روی حرارت ملایم بگذارید تا بپزد.
5. گلاب و آب‌لیمو و هل و گردو را هم اضافه کنید وقتی کدو پخته شد حرارت را خاموش کنید.