1-من نان تست شده گوجه فرنگی داشتم که خودش رویش گوجه فرنگی داره،‌ نبابراین فکر کردم با سبزی و پنیر ترکیب رنگش خوب میشه. میشه از گردو هم استفاده کرد.
2-خلاصه کاری که من کردم،‌کمی کره مایع روی نان ها مالیدم که پنیر رویش بهتر بچسبه،‌ پنیر رو توی قیف ریختم و با بزرگترین سر ماسوره زدم (شکوفه) ، بعد هم برگ های ریحون رو رویش گذاشتم!
3-همه لقمه ها رو توی ظرف مناسبی مرتب چیدم و سرو کردم!