1. ابتدا کالباس‌ها را خرد کرده و کمی سرخ می‌کنیم.
2. پاپریکا را به آن اضافه می‌کنیم.
3. تخم‌مرغ‌ها را در ظرف دیگری شکسته و هم می‌زنیم سپس به مخلوط کالباس اضافه می‌کنیم.