طرز تهيه:
گوشت را با پياز چرخ کرده و نخود را که از قبل در آب خيس کرده اند با گوشت چرخ کرده دوباره چرخ می کنند . يک ليوان از برنج ها را برداشته و بقيه را با مقداری از سبزی ها چرخ می کنند و سپس تمام مواد چرخ شده را با کمی فلفل و نمک به هم مخلوط نموده به خوبی ورز می دهند و درصورت لزوم تمام مواد را يک دفعه با هم چرخ می کنند .
پياز خلال شده و کشمش را تفت داده، در ظرفی ( ديگ يا قابلمه ) مقداری آّب ريخته سبزی و بقيه نخود چرخ شده را درآن ريخته، زرد چوبه و فلفل و نمک به آن اضافه می کنند وقتی که آب جوش آمد از مواد چرخ شده به اندازه يک پرتقال نسبتاً بزرگ جدا کرده وسط آن کشمش و پياز داغ گذاشته و به صورت گلوله ای در می آورند، اين گلوله را بين دو کف دست به قدری می گردانند که کاملاً سفت شود و در آب جوش می اندازند. در قديم به جهت باز نشدن کوفته ها اولين کوفته را با نام سنگ و بقيه را را نام دخترهای خانواده و يا آَشنا به درون آب جوش می انداختند. آنگاه يک ليوان برنج را که کنار گذاشته اند در ظرف محتوی کوفته ها ريخته مقداری روغن به آن افزوده، حرارت می دهند تا قوام بيايد و سپس مصرف می کنند.