1-در مرحله اول، به غیر از آب مرغ، جو پرك شده، شلغم، شوید، بقیه مخلفات را در خامه به مدت 2 تا 3 دقیقه حرارت دهید.
2- سپس ادویه‌های یاد شده را به غیر از شوید، اضافه کنید و بقیه مواد را هم بیفزایید و بگذارید 40 تا 50 دقیقه روی حرارت ملایم، پخته شوند. سپس شوید خردشده را به آن بیفزایید و به همراه آب لیموی تازه، سوپ‌تان را گرم میل كنید.
3-این سوپ تقریباً 850 كیلوكالری انرژی دارد و در صورت تقسیم كردن آن به عدد 4، هر نفر 200 كیلوكالری انرژی دریافت خواهد كرد اما در صورتی كه با چند برش نان همراه شده باشد به آن 200 كیلوكالری دیگر نیز افزوده خواهد شد.