طرزتهيه :ابتدا سينه مرغ را باپياز آب پز كرده و2 فنجان آب مرغ را نگهداشته وسپس مرغ را ريش ريش كرده .تخم مرغ را در يك ظرف شكسته وبعد ماست و آب مرغ را به آن اضافه كرده وبا دارچين ونمك وفلفل كاملا مخلوط كرده .وبعد در يك مايتابه كره روغن را ذوب كرده ووقتي كاملا داغ شد مواد را با يك كف گير برنج مخلوط كرده در مايتابه بريزيد. 4 الي 5 صبر كنيد تامقداري خودش را بگيرد و باقيمانده برنج را بريزيد.تا چند دقيقه اجازه دهيد تا مقداري آب آن تبخير شودوبعد مرغ ريش ريش شده را به داخل برنج فشار دهيد ودر رابگذاريد تا بخار پس داد به مدت 1:30 دقيقه دم بكشد.