1-آب مرغ و بال مرغ و نخود فرنگی را میگداریم.
2- تا کاملا بپزد و ادویه جات را اضافه میکنیم و در آخر نودل را اضافه میکنیم.