1. ابتدا تخم‌مرغ و شکر و وانیل خوب با همزن هم می‌زنیم تا سفید و کش‌دار شود.
2. بعد شکلات تخته‌ای را ذوب کرده، کره بهش اضافه می‌کنیم و مخلوط می‌کنیم.
3. بعد به تخم‌مرغ اضافش می‌کنیم و هم می‌زنیم. آرد هم الک کرده اضافه می‌کنیم و با همزن هم می‌زنیم.
4. بعد درون قالب کاغذ روغنی می‌ندازیم به فاصله با قاشق شکلات را روی کاغذ روغنی قرار می‌دهیم.
5. تمام که شد، روی هر کدام اسمارتیز قرار داده می‌گذاریم درون فر‌ که از قبل گرم شده درجه فر‌ ۱۷۰ به مدت ۱۰ دقیقه زودتر هم چک کنید.
6. وقتی‌ کوکیا پخته شدن بذارید سرد شن بعد از کاغذ جداش کنید.