1. آب و سیب را روی حرارت ۵ دقیقه جوشانده تا سیب کمی نرم بشه.
2. سیب رو از توی آب در می‌آریم.
3. آب رو با شکر روی حرارت جوشانده تا شربت قوام بیاد.
4. سیب، گلاب و آب‌لیمو را اضافه کرده و برای ۵ دقیقه می‌جوشانیم.