اول عدس را در آب خیسانده میگذاریم به مدت یک ساعت بپزد زمانی که له شد آن را با برنج مخلوط میکنیم مقداری نمک (دلخواه)اضافه میکنیم. بعد میگذاریم کامل آب عدس و برنج بخار شود زمانی که بخار شد درب ظرف را گذاشته و میگذاریم دم بکشد.با خیار شور و گوجه و زیتون سرو میکنیم.