1. ابتدا سيب‌زميني‌ها را پخته و به قطعات ريز خرد مي‌كنيم.
2. سپس تمام مواد را كه شامل گوجه‌فرنگي ريز شده، كالباس خردشده و خيارشور خردشده مي‌باشد با سيب‌زميني، نخودفرنگي پته شده و سس كاملا مخلوط مي‌نماييم.
3. سالاد را در يخچال قرار داده و پس از گذشت حداقل 5 ساعت سالاد را مصرف مي‌نماييم.