براي آماده كردن اين شيريني‌هاي كوچك و ساده، ابتدا خمير مارسيپان را توسط رنگ ژله‌اي رنگ كرده؛ به اين صورت كه يك مقدار از رنگ، ميان خمير مي‌ريزيم و آن‌قدر خمير را روي سطح كار ورز مي‌دهيم تا تمام خمير يكدست رنگي شود.
يك قاشق چاي‌خوري را به عنوان پيمانه انتخاب كرده و با قاشق از خمير برمي‌داريم. فندق‌ها را خيس مي‌كنيم تا رطوبت آن‌ها باعث چسبندگي خمير به فندق شود.
فندق را ميان خمير قرار داده و داخل دست كاملا به شكل توپي قرار مي‌دهيم. دستمان را كمي داخل آب سرد مي‌زنيم و توپك را داخل دست حركت مي‌دهيم تا سطح آن خيس و چسبنده شود.
شكر و تخم خرفه را با هم مخلوط كرده و توپك‌هاي حاصل را داخل اين مخلوط مي‌غلتانيم. توپك‌ها را به مدت يك هفته در فضاي آزاد روي يك توري قرار مي‌دهيم پس از اين مدت، داخل ظرف دربسته و در يخچال نگهداري مي‌كنيم.