1-پياز را خرد كرده با روغن در حرارت ملايم سرخ مي كنيم تا طلايي شود آرد و شنبليله را در پياز داغ كمي سرخ مي كنيم.
2-در صورت مصرف زردچوبه آن را اضافه مي نماييم بعد 3 تا 4 ليوان آب داخل آن مي ريزيم مي گذاريم مايه چند جوش بزند، سپس به اندازه كافي به آن نمك و فلفل مي زنيم.
3- تخم مرغ ها را در ظرفي مي شكنيم و با كمي نمك مخلوط مي كنيم و كم كم در مايه اشكنه مي ريزيم تا تخم مرغ ها يك جا بسته نشود بعد از 2 تا 3 جوش اشكنه را در ظرف مي كشيم در صورت تمايل مي توان تخم مرغ ها را در مايه اشكنه بشكنيم، ولي هم نزنيم تا در به صورت درسته روي مايه بماند.