1. اول نصف کره را در قابلمه آب کرده آن را از روي آتش برداشته و داخلش آرد بريزيد. سپس آب‌جوش را در آن ريخته و به‌سرعت آن را هم بزنيد.
2. سپس سرکه يا آب‌ليمو ترش را ريخته بقيه کره را کم کم بريزيد و روي آتش ملايم بگذاريد تا سفت شود.

* اين سس نبايد بجوشد که در اين صورت به‌مثل خمير در آمده و غير قابل استفاده مي‌شود.