1. پياز و هويج را خرد کرده در کره سرخ کنيد.
2. رويش آب بپاشيد. همين‌که آرد به اندازه کافي سرخ شد، آبگوشت و شاخه‌هاي جعفري، جوزهندي خرد کرده و فلفل و نمک به آن اضافه کنيد.
3. همين‌که به اندازه کافي پخته شد، يک قاشق رب گوجه‌فرنگي در آن ريخته، مجددا براي چند دقيقه ديگر آن‌را جوشانيده، از روي آتش برداريد.