1. سيب‌زميني را پخته و به شكل مكعب‌هاي ريز خرد كنيد.
2. تكه‌هاي جگر رابه قطر يك سانتي‌متر ببريد وبا كمي نمك و روغن و يك ليوان آب روي حرارت بسيار ملايم در تابه رژيمي گذاشته تا آرام آرام بپزد.
3. چنانچه جگر خوب پخته نشده بود كمي آب اضافه كنيد تا كاملا بپزد ودر پايان پخت آب کمي برايش باقي نماند.
4. جگر را در ظرف بكشيد و با سيب‌زميني و سير سرخ شده وپياز چه تزيين كنيد.