1-نودالیت را جوشانده و آبکش کرده و گردو و گوجه را نگینی کرده .
2-پیازچه را خورد کرده و زیتون و لیمو حلقه شده را مخلوط کرده .پیش غذای عالیه و شامی رژیمی .