1. اسپرسو را داخل سبد دستگاه اسپرسو مي‌ريزيم.
2. فنجان مخصوص سرو اسپرسو را زير دستگاه گذاشته بين 30 الي 40 سي‌سي از فنجان را پر كرده.
3. سپس با اسپري، خامه را روي اسپرسو مي‌ريزيم و با پودر كاكائو روي خامه را تزيين كرده و با شكلات كوچك سرو مي‌كنيم.