1. گوشتها را در قطعات 2×2 می بریم. در آب‌لیمو ، پیاز، زعفران الیت و فلفل 2 ساعت می‌خوابانیم.
2. بعد در سیخ‌های چوبی یک قطعه گوشت، یک تکه دنبه، پیاز و فلفل دلمه می‌گذاریم. کره را در ظرف آب می‌کنیم.
3. سیخ ها را می‌چینیم و گوجه‌ها را می‌چینیم و می‌گذاریم تا کاملا پف شود و به روغن بیفتد.


* چون زعفران الیت دارای نمک است بهتر است از نمک استفاده نکنید.