تمام مواد را داخل مخلوط‌كن بريزيد و پوره كنيد.سپس ماية آماده شده را داخل ليوان حاوي يخ بريزيد و سرو كنيد.