1-پنير را قطعه قطعه كرده و حدود يك ساعت درون آب قرار دهيد تا شوري آن قدري گرفته شود.
2- پنير را با گردوي ريز خرد شده و سبزيجات و فلفل و مايونز مخلوط كرده و به كمك قيف و ماسوره روي نان‌ها بگذاريد.
3-كاناپه‌ها را با گوجه فرنگي و شويد و يا با گردو تزيين كرده و سرو نماييد.