1. پنيرك، بهار نارنج و گردليموترش را داخل قوري يا ظرف مورد نظر ريخته.
2. آب‌جوش را به آن افزوده و آن را روي حرارت غيرمستقيم قرار داده.
3. بگذاريد به مدت 10دقيقه يا بيشتر دم بكشد.


* يك طعم متفاوت را تجربه خواهيد كرد، شيرين‌كننده يادتون نره. به‌جاي گياه بهارنارنج از عرق بهار نارنج نيز مي‌توانيد استفاده كنيد.