1. چربي اضافه گوشت را بگيريد و گوشت را در سيني فر بگذاريد.
2. آب، پياز، سس سياه، سركه، پودر چيلي، سير، عصاره گوشت و فلفل تند را مخلوط كنيد و روي گوشت‌ها بريزيد.
3. سپس با فويل روي گوشت را بپوشانيد. سيني را با حرارت 325 درجه فارنهايت حدود 3 ساعت در فر بگذاريد.
4. در اين مدت يك‌بار گوشت را بچرخانيد.
5. گوشت را در ظرف سرو بگذاريد و با كارد تيزي ببريد. آب گوشت را نريزيد با سس باربكيو سرو كنيد.