1. آب و آرد را به آرامی با هم مخلوط كرده تا به خمیر شلی دست پیدا كنید.
2.روغن را در یك قابلمه كوچك روی شعله زیاد داغ كنید. مقدار روغن باید به اندازه‌ای باشد كه میگو در آن شناور شود.
3. میگو و سبزی‌ها را در خمیر زده و داخل روغن با شعله متوسط حدود 4 دقیقه سرخ کنید. در این مدت یك بار آن را پشت‌ و رو كنید.
4. سپس از قابلمه خارج كرده و با حوله كاغذی روغن آن را بگیرید.

* به جای آرد گندم از آرد برنج استفاده كنید.
* مقدار آرد را حداكثر تا 2 پیمانه افزایش دهید.
* به جای آب گازدار می‌توانید از ماءالشعیر استفاده كنید.
* اول اینكه خمیر را زیاد هم نزنید، همین اندازه كه آرد در آب حل شود و گلوله نباشد كافی است.
* مایه‌خمیر تمپورا باید سرد باشد تا لطیف شود، پس از آب سرد استفاده كنید و حتی چند قطعه یخ بعد از آماده شدن در آن بیندازید.