1. فقط چند دقیقه کباب کردن باعث می‌شود که این میوه کاراملیزه و نرم شود.
2. بعد از کباب کردن آن را با عسل و پنیر بز میل کنید.